FORGOT YOUR DETAILS?

FLORAHUMUS 100ML KWASY HUMUSOWE EKO STYMULACJA NAWÓZ

19.90

18 w magazynie

kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,

Kwasy humusowe FLORAHUMUS 100 ML

FLORAHUMUS jest organiczno–mineralnym stymulatorem wzrostu roślin zawierającym kwasy humusowe. Przeznaczenie do doglebowego oraz dolistnego stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych. Wpływa pozytywnie na rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych, ograniczając negatywne skutki stresów w czasie wegetacji.

FLORAHUMUS pozytywnie wpływa na:

 • Strukturę gleby
 • Retencję wody
 • Sorpcję gleby
 • Chelatację metali ciężkich
 • Naturalne nawilżanie i uszczelnianie
 • Poprawę przyswajalności substancji odżywczych
 • Łagodzenie stresu roślin

Jest to produkt polski.

FLORAHUMUS może być stosowany w uprawach ekologicznych.

kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,
kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,

Czym są kwasy humusowe?

Kwasy humusowe są głównym składnikiem próchnicy glebowej. Zawierają duże ilości węgla, mają kolor od ciemnobrązowego po czarny i bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie. Niezależne badania potwierdziły, że FLORAHUMUS pozytywnie wpływa na dłuższe zatrzymywanie wody w glebie, rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa ilość chlorofilu w liściach. FLORAHUMUS polepsza ogólną kondycję rośliny i gleby. Jego działanie w praktyce przekłada się na zdrowsze, silniejsze rośliny oraz lepsze zbiory.

FLORAHUMUS – rolnictwo

Już 300 ml FLORAHUMUSU wystarczy na 1 hektar oprysku. Niezależne badania, dowiodły, że pozytywnie wpływa na plon nasion rzepaku i kukurydzy, przy jednoczesnym polepszeniu nawodnienia gleby. Wszystko to pozytywnie wpływa na kondycję roślin podczas suchych dni i w sytuacji dłuższych niedostatków wody. Jest to szczególnie ważne w sytuacji częściowego niedoboru składników odżywczych. FLORAHUMUS wzmacnia system korzeniowy rośliny, co pozwala jej na lepsze pobieranie niezbędnych substancji z głębszych partii gleby. Preparat FLORAHUMUS może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

Kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny

kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,
kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,

FLORAHUMUS – działka i ogród

FLORAHUMUS idealnie sprawdza się w ogrodnictwie. Dzięki wysokiej wydajności już 15 ml preparatu wystarczy na 10 litrową konewkę! Stosując FLORAHUMUS użyźnisz glebę i ją uszczelnisz. Zatrzymana w glebie woda przyda się roślinom w czasie suchych dni. Preparat jest bezpieczny dla działkowych upraw.

FLORAHUMUS – rośliny doniczkowe

FLORAHUMUS zawiera naturalne kwasy humusowe, występujące w żyznych glebach próchnicowych. Preparat jest ekologiczny, zwiększy napowietrzenie gleby i poprawi ilość składników odżywczych niezbędnych do poprawnego wzrostu i rozwoju roślin. FLORAHUMUS polepsza ogólną kondycję roślin. Wpływa pozytywnie na system korzeniowy oraz zwiększa ilość chlorofilu w liściach.

Rolnictwo ekologiczne zyskuje na znaczeniu i staje się coraz bardziej popularne. Jednym z najważniejszych czynników jest wysokie bezpieczeństwo stosowanych w nim preparatów. Nie mogą one w żaden sposób negatywnie wpływać na rośliny oraz plony. Wymagania jakościowe stawiane produktom, których można bezpiecznie używać w uprawach ekologicznych są niezwykle wysokie. FLORAHUMUS może być z powodzeniem stosowany w rolnictwie ekologicznym. Wielokrotnie przebadany preparat, uzyskał szereg pozytywnych opinii niezależnych instytucji badawczych. FLORAHUMUS figuruje w wykazie produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu wytworzenia produktów rolnych wysokiej jakości zgodnie z art.16 ust.5 rozporządzenia Rady nr 834/2007. Nr świadectwa: SE/29/2020.
kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,

RZEPAK

W badaniu zastosowano preparat FLORAHUMUS zgodnie z zaleceniami w okresie wegetacji

(faza 6 liści – jesienią, po wiosennym ruszeniu wegetacji i w fazie pąków kwiatowych), w dawce 300 ml / ha.

Wyniki wykazały:

 • 20% wzrost suchej masy części nadziemnej w fazie BBCH52,
 • 23% wzrost suchej masy części korzeniowej w fazie BBCH52,
 • wzrost zawartości chlorofilu w liściach,
 • poprawę pobierania NPK CaMg przez rośliny z gleby,
 • 10% wzrost plonu nasion.
Interesujące rezultaty można uzyskać stosując kombinację FLORAHUMUS z nawożeniem NPK obniżonym o 40%. Takie połączenie prowadzi do podobnych plonów jak w przypadku standardowego nawożenia NPK, jednocześnie wyraźnie podnosząc inne mierzone charakterystyki. Oznacza to, że preparatami FLORAHUMUS z powodzeniem można zastąpić do 40% nawozów NPK, uzyskując lepszej jakości plony mniejszym kosztem.

POMIDOR

Wpływ kwasów humusowych, bezpośrednio obserwowany na roślinach uprawnych to:

 • szybsze tempo wzrostu,
 • szybsze tempo zawiązywania kwiatów i owoców,
 • mniejsza podatność na stres.

Dodatkowo rośliny podlewane preparatem FLORAHUMUS wykazywały mniejszą podatność na choroby fizjologiczne (np. suchą zgniliznę owoców pomidora) oraz choroby wywoływane przez patogeny grzybowe i szkodniki.

Wyniki analiz laboratoryjnych

Badania wpływu preparatu FLORAHUMUS były prowadzone w przedsiębiorstwie PPO Siechnice na plantacji produkcyjnej. Po zastosowaniu preparatu FLORAHUMUS w uprawie szklarniowej różnych odmian pomidora wykonano serię analiz laboratoryjnych. Z wykonanych badań można wyciągnąć następujące wnioski:

Wyniki analiz części roślinnych:

1) Młode owoce / zawiązki owoców (wielkość 0,5 cm)

Są najbardziej narażone na deficyt makro i mikroelementów, ponieważ są w okresie najgwałtowniejszego wzrostu.

W przypadku roślin podlanych FLORAHUMUS stwierdzono zwiększoną zawartość siarki, fosforu, potasu, magnezu oraz chlorków.

W przypadku mikroelementów odnotowano zwiększenie zawartości większości z nich, z wyjątkiem żelaza.

2) Młody liść (najaktywniejszy fotosyntetycznie)

Po zastosowaniu FLORAHUMUS stwierdzono większą zawartość fosforu i magnezu. Odnotowano również większą zawartość boru, cynku i miedzi.

3) Owoc dojrzały / zbiorczy

Odnotowano większą zawartość fosforu i potasu w stosunku do owoców na roślinach kontrolnych.

Pośród ogromnej liczby poznanych pierwiastków występujących w przyrodzie, kilkanaście z nich jest uważanych za niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin.

W czasie testów Florahumus w uprawie pomidora szklarniowego stwierdzono zmiany zawartości następujących pierwiastków w badanych roślinach.

Środowisko korzeniowe

To właśnie podłoże wraz z występującym w nim systemem korzeniowym jest miejscem poboru FLORAHUMUS przez rośliny.

Wpływ kwasów humusowych (FLORAHUMUS) można podzielić na dwa główne kierunki działania:

 • wpływ na cały system korzeniowy, widoczny jako zmiany w architekturze systemu korzeniowego,tj. rozdrobnienie wiązek korzeniowych, zwiększenie rozgałęzień systemu korzeniowego;Wpływ ten jest widoczny nie tylko jako siatka korzeniowa, lecz również w analizach próbek pobranych

  z podłoża.

 • zmiany morfologiczne w korzeniu tj. liczba, wielkość i typ komórek korzeniowych, zwiększenierozgałęzień bocznych oraz włoskowatych;Zmiany te są widoczne na poziomie mikroskopowym oraz praktycznie po zmianach w składzie drenażu

  (przesączu) z podłoża.

Kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny

kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,
kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,

KUKURYDZA

Wpływ stymulatora FLORAHUMUS na wzrost, rozwój i planowanie kukurydzy na zielonkę.

Poza rzepakiem, FLORAHUMUS został także kompleksowo przetestowany na kukurydzy. Doświadczenia polowe potwierdziły pozytywne działanie stymulatora FLORAHUMUS na uprawę kukurydzy.

W badaniach zastosowano preparat FLORAHUMUS w formie oprysku w dawkach 300 ml/ha. Substancje zaaplikowano trzykrotnie, w fazach:

– BBCH 16,

– BBCH 19

oraz w fazie BBCH 33.

Wykazano, że zastosowanie stymulatora FLORAHUMUS w uprawie kukurydzy ma wpływ na:

 • zwiększenie suchej masy korzeni,
 • poprawienie gospodarki azotowej,
 • zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach kukurydzy w fazie wiechowania,
 • efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych.

Kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny

kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,
kwasy humusowe, florahumus, nawóz ekologiczny, nawóz naturalny,

RETENCJA WODY

FLORAHUMUS pozytywnie wpływa na retencję wody.

Badania prowadzone w akredytowanym Centralnym Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazały potencjał preparatu kwasów humusowych FLORAHUMUS do trwałego zwiększenia zawartości węgla organicznego w glebach bardzo lekkich, lekkich i średnich.

FLORAHUMUS zwiększa możliwości lekkich gleb piaszczystych do zatrzymania wody po opadzie. Widoczne jest zwiększenie tej charakterystyki względem gleby kontrolnej.

Preparat koncentratu kwasów humusowych FLORAHUMUS pozytywnie wpływa na retencję wody, zwłaszcza w glebach o wysokiej kulturze rolnej.

Przy zastosowaniu preparatu FLORAHUMUS w zalecanej dawce można spodziewać się zmniejszenia czasu filtracji wody w glebie, co sprzyja pozostawaniu jej w strefie korzenienia się roślin przez dłuższy czas. Należy w tym kontekście zauważyć konieczność podjęcia kroków agrotechnicznych zmniejszających ryzyko powierzchniowej erozji wodnej gleby.

Wszystkie zauważone zjawiska wskazują na konieczność umiejętnego wkomponowania stosowania preparatu FLORAHUMUS w prace agrotechniczne stosowane w ramach danej technologii produkcji roślin uprawnych.

Informacje dodatkowe

Waga0.5 kg
Stan

Nowy

Producent

Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o.

Forma

płyn

Pojemność

0.10

Rodzaj nawozu

organiczny, naturalny

Zastosowanie

do krzewów owocowych, do pielęgnacji kwiatów, do roślin domowych, do roślin iglastych, do roślin kwasolubnych, do roślin liściastych, uniwersalny, do trawników, przeciwko mchu

Kod producenta

1234

EAN (GTIN)

5906395991075

Stan opakowania

oryginalne

Sygnatura

100 ML FLORAHUMUS

TOP